Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Raport o karach umownych w...

03 Kwiecień 2018 
Na swojej stronie internetowej Urząd Zamówień Publicznych udostępnił raport dotyczący kar...

Polityka inwestycyjna Unii...

03 Kwiecień 2018 
W rezolucji, która została przyjęta przez Parlament Europejski 13 marca, europosłowie...

Granty przyznawane inwestorom

03 Kwiecień 2018 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) chce zmienić „Program wsparcia...

Nowe rozporządzenie w sprawie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach

23-01-2017

W Dzienniku Ustaw z 15 grudnia 2016 r. pod poz. 2038 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania. Rozporządzenie weszło w życie 30 grudnia 2016 r. Z jego treścią można zapoznać się na stronie internetowej: tinyurl.com/hoay3np.

Znaczna część postanowień nowego rozporządzenia utrzymuje dotychczasowy stan prawny w odniesieniu do informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach. Regulacje uwzględniają jednak nowe obowiązki wynikające w szczególności z dyrektywy 2014/24/UE. Nowy wzór rocznego sprawozdania uwzględnia też zmiany, które wynikają z czerwcowej nowelizacji pzp, dotyczące przede wszystkim partnerstwa innowacyjnego, zmian w trybach, w jakich zamawiający może zawrzeć umowę ramową, oraz wprowadzenia nowej procedury udzielania zamówień na usługi społeczne. Zamawiający jest w dalszym ciągu zobowiązany do uwzględnienia w sprawozdaniu informacji o zamówieniach udzielonych bez stosowania przepisów pzp. Dodatkowo jednak musi w nim uwzględnić także informacje dotyczące konfliktu interesów między stronami zamówienia publicznego oraz aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne w razie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. (Źródło: zamowienia-publiczne.lex.pl)

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne