Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Odmowa pracy w komisji...

03 Kwiecień 2017 
Zgodnie z art. 19 pzp kierownik zamawiającego – jeżeli wartość zamówienia jest równa...

Powołanie Rady Zamówień...

03 Kwiecień 2017 
Po ponadtrzyletnim okresie przerwy została powołana do życia Rada Zamówień Publicznych,...

Konsultacje publiczne w...

03 Kwiecień 2017 
Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje publiczne dotyczące mechanizmu oceny ex...

Nowe rozporządzenie w sprawie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach

23-01-2017

W Dzienniku Ustaw z 15 grudnia 2016 r. pod poz. 2038 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania. Rozporządzenie weszło w życie 30 grudnia 2016 r. Z jego treścią można zapoznać się na stronie internetowej: tinyurl.com/hoay3np.

Znaczna część postanowień nowego rozporządzenia utrzymuje dotychczasowy stan prawny w odniesieniu do informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach. Regulacje uwzględniają jednak nowe obowiązki wynikające w szczególności z dyrektywy 2014/24/UE. Nowy wzór rocznego sprawozdania uwzględnia też zmiany, które wynikają z czerwcowej nowelizacji pzp, dotyczące przede wszystkim partnerstwa innowacyjnego, zmian w trybach, w jakich zamawiający może zawrzeć umowę ramową, oraz wprowadzenia nowej procedury udzielania zamówień na usługi społeczne. Zamawiający jest w dalszym ciągu zobowiązany do uwzględnienia w sprawozdaniu informacji o zamówieniach udzielonych bez stosowania przepisów pzp. Dodatkowo jednak musi w nim uwzględnić także informacje dotyczące konfliktu interesów między stronami zamówienia publicznego oraz aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne w razie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. (Źródło: zamowienia-publiczne.lex.pl)

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne